4.9  stjerner
Tilbake til ordbok

Tilhengergodtgjørelse

Typisk godgjørelse i Norge for kjøring med tilhenger er 1 kr pr. km. Dette kommer i tillegg til godtgjørelse for hver kjørte kilometer og eventuelt passasjertillegg.

Tilhengerodtgjørelse refererer til en økonomisk ordning der arbeidstakere kan motta økonomisk kompensasjon for bruk av egen tilhenger i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver. Dette kan inkludere transport av utstyr, materialer eller andre forretningsrelaterte gjenstander. Tilhengerodtgjørelse gis vanligvis som et fast beløp per kilometer som arbeidstakeren reiser med tilhengeren i forbindelse med arbeid. Det er viktig å være klar over lokale regler og retningslinjer knyttet til tilhengerodtgjørelse, da disse kan variere mellom land og regioner. Målet med ordningen er å kompensere arbeidstakere for kostnadene ved å bruke egen tilhenger i arbeidet sitt og oppmuntre til effektiv transport for forretningsformål.