4.91  stjerner
Tilbake til ordbok

Fartsgrense for tilhenger

Fartsgrensen for tilhenger varierer fra land til land og er også avhengig av tilhengerens vekt. I Norge er den generelle fartsgrensen for tilhengere utenom motorveier 80 km/t, mens den på motorveier kan økes til 100 km/t. Det forutsetter Tempo 100-godkjenning. Det er viktig å være klar over disse fartsgrensene og tilpasse kjørehastigheten i samsvar med dem. Å overskride fartsgrensene kan føre til bøter og utgjør en sikkerhetsrisiko. For å sikre en trygg reise, bør sjåfører alltid være oppmerksomme på skilting og reguleringer som gjelder fartsgrenser for tilhengere på veiene de kjører.