4.91  stjerner
Tilbake til ordbok

Tilhengerkjøring i Sverige

Tilhengerkjøring i Sverige involverer visse regler og forskrifter som sjåfører må være klar over for å sikre en trygg og lovlig reise. I Sverige er det vanlig å følge de europeiske standardene for tilhengerkjøring, der førerkortklasse B gjelder for mindre tilhengere, mens klasse BE kreves for tyngre eller større tilhengere. Det er også viktig å være oppmerksom på fartsgrensene for tilhengere, som vanligvis er 80 km/t utenfor motorveier og 90 km/t på motorveier. Sjåfører bør også være oppmerksomme på eventuelle spesifikke regler for tilhengerutstyr, som korrekt bruk av lys og sikringsanordninger. Ved å forstå og overholde disse retningslinjene kan tilhengerkjøring i Sverige gjennomføres på en sikker og effektiv måte.