4.91  stjerner
Tilbake til ordbok

Dekktrykk

Dekktrykket på en tilhenger refererer til lufttrykket inne i tilhengerens dekk. Riktig dekktrykk er avgjørende for kjøretøyets sikkerhet og ytelse. For lavt dekktrykk kan føre til økt rullemotstand, redusert drivstoffeffektivitet, dårlig håndtering og økt risiko for dekkhavarier. På den annen side kan for høyt dekktrykk påvirke tilhengerens grep på veien, resultere i dårligere kjørekomfort og føre til økt slitasje på dekkene. Sjekk og juster dekktrykket regelmessig i samsvar med produsentens anbefalinger for å opprettholde sikkerheten og optimal ytelse under tilhengerkjøring.