4.91 stjerner

Salgs- og leievilkår

Ved bruk av denne tjenesten aksepteres disse salgs- og leievilkårene. Egne vilkår gjelder for operatører / utleiere. Vilkårene ble sist endret 30.08.2023 og kan endres uten forvarsel.

Spesifikke vilkår for leieforhold

Førerkort

Ansvarlig leietaker er ansvarlig for at den som benytter tilhengeren har gyldig førerkort i henhold til totalvekt på henger og bil. BookATrailer kan kreve at førerkort med bilde, førerkortnummer og førerkortklasse registreres på din konto.

Bruk av tilhengeren

Ansvarlig leietaker er ansvarlig for at gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende tilhenger og dens anvendelse blir overholdt. Dette gjelder blant annet krav til sertifikatklassifisering, egenskaper ved trekkvogn, generelle lokale parkeringsbestemmelser og overlast m.m. Utleieren er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet. Leietaker betaler eventuelle bøter som forekommer under leieperioden, herunder parkeringsbøter. Tilhengeren og alt det tilhørende utstyret er det leietaker som leier, dette kan da ikke benyttes av en tredjepart. Leietaker har det hele og fulle ansvar for tilhengeren samt tillhørende utstyr (fra og med besiktigelsen ved utlevering, til og med innlevering og avsluttende besiktigelse). Bruk av tilhengeren utenfor Norge krever skriftlig samtykke fra tilhengerens eier.

Sporingsutstyr

Tilhengeren kan være utstyrt med skjult sporingsutstyr. Ved å leie tilhenger aksepterer leietaker at eier av tilhengeren til enhver tid kan se hvor tilhengeren befinner seg. Det er ikke tillatt å endre på, ødelegge, deaktivere eller på annen måte forsøke å endre sporingsutstyrets funksjonalitet.

Førerkort

Ansvarlig leietaker er ansvarlig for at den som benytter tilhengeren har gyldig førerkort i henhold til totalvekt på henger og bil. BookATrailer kan kreve at førerkort med bilde, førerkortnummer og førerkortklasse registreres på din konto. Selv om førerkortopplysninger registreres, vil BookATrailer ikke kontrollere om leietaker har førerrett til aktuelt leieobjekt.

Besiktigelsen

Leietaker har ved utlevering plikt til å påse at alt fungerer som det skal før vedkommende tar i bruk tilhengeren. Om det skulle oppdages feil eller mangler under besiktigelsen, skal dette påpekes til utleier. Om det viser seg at det er feil eller mangler på tilhenger ved utlevering, kan leietaker trekke seg fra leieperioden kostnadsfritt. Det er viktig å dokumentere feil eller skader på leieobjektet før den tas i bruk. Skader skal dokumenteres med bildedokumentasjon.

Stell av tilhengeren

Leietaker skal ta vare på tilhengeren og dens tilhørende utstyr under hele leieperioden. Tilhengeren skal tilbakeleveres fri for søppel, jord mm. Har tilhengeren blitt møkkete under leietakers leieforhold skal hengeren spyles ren. Dersom dette ikke er gjort vil et gebyr på kr 500 bli fakturert kunden.

Skader og tyveri

Ansvarlig leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for skade på tilhengeren uansett årsak. Ved skade plikter leietaker å dekke den fulle kostnaden for reparasjonskostnader ved et verksted valgt av leverandøren. Det belastes i tillegg et påslag på 15% av den totale reparasjonskostnaden. Ved uhell er leietaker ansvarlig for å fylle ut skademelding, eventuelt i samarbeid med relevant tredjepart. Manglende eller feilaktig skademelding medfører at den totale kostnaden på tilhengeren blir rettet mot leietaker, dette gjelder uansett skade og ansvar. Eventuelle mindre skader belastes leietaker ved tilbakelevering i henhold til prisliste for reservedeler, samt et håndteringsgebyr på NOK 500 kr. Dersom tilhenger blir stjålet fra leietaker, skal vedkommende umiddelbart melde tyveriet til politiet og til utleier. Kopi av anmeldelse sendes til hei@bookatrailer.no. For mer omfattende skade vil det bli oversendt et fakturakrav i henhold til reparasjonskostnader, håndteringsgebyr og tap for driftsavbrudd. Ved uaktsomhet som f.eks. overbelastning, overskriding av fartsgrensen, parkering uten sikring etc. er leietaker ubegrenset ansvarlig for enhver skade og/eller forsvinning/tyveri.

Bestilling, depositum og betaling

Bestilling gjøres via online bestilling på www.bookatrailer.no. Der velger du hvilken type henger du ønsker å leie, ønsket dato og hvor mange timer du ønsker å leie hengeren. Hengeren hentes og avleveres til leid tidspunkt og låses. Det kan kreves et depositum. Dette tilbakebetales i sin helhet så lenge det ikke foreligger skader på leieobjektet, tilleggsutstyr eller at hengeren ikke er gjort tilstrekkelig ren. Depositum tilbakebetales normalt innen 14 dager.

Avbestilling

Alle avbestillinger må skje senest 7 døgn (168 timer) før avtalt oppstart av leieforhold. Avbestillinger gjort mellom 168 timer og 48 timer før oppstart av leie refunderes 50% av leiesum. Avbestilling kan kun gjennomføres på "Min konto". Ved avbestillinger vil bookingavgiften ikke refunderes.

Tilbakelevering

Leietaker plikter seg til å tilbakelevere hengeren samt tilleggsutstyr innen leieforholdet er over. Leietaker skal ta bilder av alle fire sider av hengeren. Foran, bak og begge langsider. Bildene er leietakers bevis på at leieobjektet returneres uskadet. Dersom et leieobjekt viser seg å være skadet ved inspeksjon og det ikke foreligger bilder eller at bildene er av så dårlig kvalitet at man ikke kan identifisere eventuelle skader vil leietaker stilles ansvarlig.

Forsinkelse ved tilbakelevering

Ved forsinkelser belastes leietaker sum tilsvarende 50% av leiebeløpet for 3 timer per påbegynte time tilhengeren leveres forsinket tilbake. Etter 5 minutters forsinket tilbakelevering, belaster systemet automatisk forsinkelsesgebyr.

Låser i vinterhalvåret

Ved frost kan låsene til tilhengerene fryse. Dette kan føre til at låser er vankligere å åpne enten med nøkkel eller kodelås. Leitaker smører låsene gjevnlig, men er ikke ansvarlig dersom leietaker ikke får opp lås/hengelås. Det anbeales å medbringe varmtvann eller låsolje dersom det er veldig kaldt ute.

Hjuloppheng

Etter inspeksjonsrunden er det viktig å påse at alle hjul på tilhengeren ruller fritt. Dette gjøres ved å kjøre i sakte fart og se i speilet at alle hjule ruller fritt. Hvis et hjul sitter fast kan man prøve i lav fart å rygge frem og tilbake, eller banke hardt midt på felgen. Løsner ikke dekket skal utleier kontaktes snarest. Kjøring med låstehjul vil føre til full erstattning av ødelagte dekk.

Spesifikke salgsvilkår

Partene

Selger er New Kid AS, Risaberg Terrasse 70, hei@bookatrailer.no, tlf: 959 15 298, Org.nr 920 381 480 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Altså når bestillingen finner sted. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bestillingen finner sted.

Leveringen

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt hengeren. Dvs når bestilt leieperiode starter.

Angrerett

Ved utleie finnes det ingen angrerett i ettertid av leieperioden.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved utleieobjektet som gjør utleie umulig må kjøper snarest varsles skriftlig på e-post. Utleieobjektet skal ikke tas i bruk dersom manglen er vesentlig å forhindrer leieforholdet. Ved feil eller mangel på varen vil fullt leiebeløp og depositum tilbakebetales leietaker, kostnader utover dette vil ikke dekkes av utleier. Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig til hei@bookatrailer.no

Force majeure

Hendelser som er utenfor utleiers kontroll kan ikke klandres utleier. Eksempler på dette er naturkatastrofer, feil ved systmer, feil hos tredjepart mm.

Konfliktløsning

Alle klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.