4.91  stjerner
Tilbake til ordbok

Førerkortklasser

Førerkortklasser refererer til de ulike førerkortkategoriene som kreves for å lovlig kjøre forskjellige typer tilhengere. I mange land er førerkortklassene delt inn i kategorier som B, BE, B96, C1, C1E, og så videre. For eksempel krever en mindre tilhenger vanligvis førerkortklasse B, mens større og tyngre tilhengere kan kreve en spesifikk tilleggsklasse som BE.

Hvilken førerkortklasse du trenger avhenger av kombinasjonen av bilen du skal kjøre med og tilhengeren. Vi anbefaler at du bruker tilhengerkalkulatoren for å kontrollere om du kan trekke den aktuelle tilhengeren.