4.91  stjerner
Tilbake til ordbok

Sertifikat

Et sertifikat for tilhengerkjøring er et offisielt dokument som bekrefter at en sjåfør har fullført nødvendig opplæring og bestått prøver relatert til tilhengerkjøring. Dette kan inkludere opplæring i tilhengerkjøring, bestått førerkorteksamen for tilhengerklassen, og eventuelle andre krav som fastsatt av lokale myndigheter. Å ha et gyldig sertifikat er vanligvis nødvendig for å kjøre tilhengere over en bestemt vektgrense. Sertifikatet bekrefter at sjåføren har tilegnet seg de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å håndtere tilhengerkjøring på en sikker og ansvarlig måte.