4.91  stjerner
Tilbake til ordbok

Tilhengerkjøring i Danmark

Tilhengerkjøring i Danmark følger lignende retningslinjer som i andre europeiske land. For mindre tilhengere kreves vanligvis førerkortklasse B, mens klasse BE er nødvendig for større eller tyngre tilhengere. Danmark har også fastsatte fartsgrenser for tilhengere, og det er viktig å være klar over disse for å opprettholde trafikksikkerheten. Sjåfører bør også være oppmerksomme på eventuelle spesifikke danske forskrifter knyttet til tilhengerbruk, som regler for bremser, lykter og reflekser. Danmark er kjent for sitt godt vedlikeholdte veinett, men sjåfører bør likevel være forberedt på ulike kjøreforhold og praktisere grundig lastsikring for å sikre en problemfri tilhengerreise.