4.91  stjerner
Fartsgrense for tilhengere i Norge

Fartsgrense for tilhengere i Norge

Innlegget ble publisert Tirsdag 30/01/2024 09:29 av BookATrailer.no
Når du leier en tilhenger, enten det er en skaptilhenger, biltransporter, eller en grind-tilhenger, er det viktig å være oppmerksom på fartsgrenser og trafikkregler. I Norge varierer fartsgrensene for tilhengere avhengig av flere faktorer, inkludert type tilhenger og kjøretøyets samlede vekt. Denne artikkelen gir deg innsikt i reglene rundt fartsgrenser for tilhengere i Norge, spesielt for de som planlegger å leie tilhengere fra oss i BookATrailer er det verdt å merke seg at alle våre tilhengere kan kjøres i 80 km/t.

Generelle fartsgrenser for tilhengere

I Norge er den generelle fartsgrensen på motorveier og motortrafikkveier 80 km/t. Men når det gjelder tilhengere, er det viktig å være klar over at det kan være restriksjoner basert på tilhengerens type og vekt.

Tempo 100

Noen tilhengere er godkjent for Tempo 100, det betyr at de kan kjøres i 100 km/t - naturligvis avhengig av aktuell fartsgrense på stedet du kjører. Å ha en tilhenger som er godkjent for Tempo 100 er en del mer krevende, da det stilles krav om EU-kontroll av tilhengeren.

Generell fartsgrense

Generelt sett er fartsgrensen for kjøring med tilhenger 80 km/t. Det er uavhengig av om tilhengeren har bremser eller ikke. Det gjelder alle tilhengerne som BookATrailer leier ut også. Vi har ingen tilhengere som er registrert for Tempo 100.

Forhold ved tilhengeren

Det kan være enkelte forhold ved eldre tilhengere som gjør at det er satt en lavere fartsgrense en den generelle fartsgrensen på 80 km/t. Dette kan du sjekke i tilhengerens vognkort, eventuelt ved å slå opp tilhengerens tekniske detaljer hos Statens Vegvesen.

Tilpasning til kjøreforholdene

Som ved kjøring av bil uten tilhenger, så stilles det særskilt strenge krav til kjøring av bil med tilhenger ved glatt eller vått føre. Farten skal alltid tilpasses til føret. Det er også viktig å huske på at ved svært kraftige vindkast er det en forhøyet risiko når en kjører med tilhenger. Spesielt gjelder dette kjøring med skaphengere som er tomme. Tilhengere er relativt lette når de er tomme og har gjerne et stort vindfang.

« Gå tilbake til artikkeloversikten