4.91  stjerner
Forsikring for tilhengere

Forsikring for tilhengere

Innlegget ble publisert Tirsdag 28/11/2023 17:36 av BookATrailer.no
Når en tilhenger er festet til et kjøretøy, inngår den i dekningsområdet for bilens ansvarsforsikring. Dette innebærer en betydelig trygghet for føreren, ettersom eventuelle skader forvoldt av tilhengeren på andre kjøretøy, eiendeler, eller personer under kjøring, vil være forsikringsmessig dekket. Ansvarsforsikringen sikrer at skadelidende parter mottar nødvendig kompensasjon for skader eller tap som tilhengeren måtte forårsake. Denne dekningen er spesielt viktig i situasjoner hvor tilhengeren kan forårsake skade under transport. For eksempel, hvis tilhengeren svinger ut og treffer et annet kjøretøy, eller hvis lasten på tilhengeren faller av og forårsaker skade, vil ansvarsforsikringen trå i kraft for å dekke disse skadene. Det er viktig å merke seg at denne forsikringen kun er aktiv så lenge tilhengeren er korrekt festet til bilen. Så snart tilhengeren er frakoblet, opphører denne dekningen.

Begrensninger i ansvarsforsikring

Det er også viktig å forstå begrensningene av denne forsikringstypen. Mens den dekker skader tilhengeren påfører andre, dekker den ikke skader på selve tilhengeren eller kjøretøyet den er festet til. Dette betyr at skader som oppstår på tilhengeren selv, for eksempel ved en trafikkulykke, vil ikke være dekket under bilens ansvarsforsikring. For slike tilfeller er det viktig å vurdere tilleggsforsikringer, som kaskoforsikring, som kan tilby bredere beskyttelse. Sammenfattet gir bilens ansvarsforsikring en grunnleggende, men viktig dekning for tilhengere når de er i bruk på veien. Den beskytter både skadelidende parter og tilhengerens eier mot de økonomiske konsekvensene av ulykker forårsaket av tilhengeren. For en fullstendig beskyttelse er det likevel anbefalt å vurdere ytterligere forsikringsalternativer, spesielt for de som ofte bruker tilhengeren eller transporterer verdifulle gjenstander.

Forsikring av utleietilhengere

Forsikringsdekningen for utleietilhengere vil variere fra et selskap til et annet. Hos BookATrailer er forsikres alle våre tilhengere som leies ut igjennom vår forsikringsavtale hos If. Denne forsikringen dekker alle skader, inklusive tyveri, brann og herverk.

« Gå tilbake til artikkeloversikten